Tessie.Vilé  
 
CONCEPT&COMMUNICATIE


TV©2 creëert projecten en campagnes die er toe doen. Die leerzaam en leuk zijn. Die verrassend zijn en gaan voor verbetering.

De missie van Tessie Vilé is met marketing en communicatie een positieve bijdrage leveren aan een duurzame en gezonde samenleving. Innovatie en kennis spelen daarbij een belangrijke rol omdat het de deur openzet voor verbetering en nieuwe initiatieven waarbij mensen kunnen samenwerken aan het creëren van meer kansen voor velen.